PAC2 - Exercici 1

		

PAC2 - programació web avançada - jQuery

David Otero Verdaguer

COMENTARIS:

Seleccionem el primer input també ho podríem fer per id únic $('input:eq(0)') En comptes d'utilitzar l'event $('').click ho fem així per executar-ho un únic cop .one ('click', function({...}) Utilitzem un ennierat per esperar a que tots els efectes estiguin realitzats .fadeOut(temps, function(){...}) He llegit que l'espera es pot fer amb promise també .promise Apliquem un delay per esperar 2 segons .delay